Piggelina 22 97 002 (Nordsvensk – Norsk Dölehäst ? Välj själva)

Flera s k hästkännare tyckte att ett så prima sto som Fiolina skulle inte ”gå tom”, varför vi beslutade att betäcka Fiolina. Naturligtvis önskade jag mig en häst till för att kunna sätta ihop 2 st svarta hästar i ett par. Sagt och gjort, vi började att leta hingst. Egentligen hade vi redan bestämt, och varit och tittat på Teige som då stod i Norrköpingstrakten. Efter konsultationer med specialister blev Haugsvarten utsedd.

Färden ställdes därför till Osby och hingsthållare Gustav Håkansson.

Allt gick bra och Piggelina kom till världen, mitt i natten, den 12 april 1997.

Piggelina var på fölbesiktning i Osby samma år, närmare bestämt den 28 september och bedömdes där av besiktningsman Ture Andersson.

 

Besiktningsprotokoll:

Huvud-Hals-Bål: Mycket god typ med långt kors 9 poäng
Extremiteter: Välbenad 8 poäng
Rörelser: Mycket goda lediga rörelser 9 poäng
     
1998 var Piggelina på premiering i Tvååker och fick då följande omdöme:
     
Huvud –Hals –Bål – Kors: Långsträckt, något lågställd  
  Vackert huvud, bra överlinje 7 poäng
Extremiteter: Benad till stoleken, relativt korrekt 8 poäng
Rörelser: Taktmässiga, något korta rörelser 7 poäng

 

Med den erfarenheten som jag har av premieringar kommer jag inte att ta flera hästar till premiering.

 

Fader:

 

 

 

Haugsvarten

Farfar:

 

Haugtin 1751

Fff: Haugin N 1870

 

Ffm: Mjöra N 22973

 

Farmor

 

Maisvarta N 24427

Fmf: Ellar 1683

 

Fmm: Haugtussa N 22605

Moder:

 

 

 

Fiolina 22-92-0035

Morfar:

 

Engelstabron 1796

Mff: Skardölen N 1980

 

Mfm Gullmöy N 23406

 

Mormor

 

Nickolina 22073

Mmf: Skjerding 1739

 

Mmm: Stjernstrimma 20951