Spelmansstämma 2002

Majgret, Åke B, Sten med flera.

 

 

Uffe.

 

 

 

 

Egon, Per och Göran Simonsen.

Spelmansträff hos Rolf Nilsson

i Hannabad.

 

 

Åke B som vokalist.

 

 

Kjell Johansson från Visslanda, Evald Persson

från Markaryd och Åke B. Nilsson.

 

 

Åke B, Egon och Per.