Sista lördagen i juli månad har vi spelmansstämma i Horsabeck.

Stämman hålles under fria former.

Vem som helst är välkommen.

Man får spela det man vill och dricka det man vill.

Vi börjar vid två tiden och håller på så länge vi orkar. Ågardts backe är en plats i backen ovanför byn Horsabeck och utgör en ca 200 kvm stor relativt plan yta. Denna yta täcks av lövverket från ett antal stora bokträd och  det hela bildar en ofantligt vacker lövsal.