Horsabeck.                                                                                               

Beskrivs 1729 som 1/3 mantal utsocknes frälse.

Ägare: Gyllengrip, Oxhult

Det fanns endast en gård och åbo var Pehr Nilsson.

Horsabeck var en ensamgård 1729, men tidigt 1700-tal hade det varit två brukarfamiljer

Först Börje Börjessons familj tillsammans med Torkel Jönssons familj. Senare Pehr Nilsson

g m Börjes dotter Bengta samt Nils Torkelssons familj.

1741 övertar sonen Ola Persson g m Kerstin Hansdotter, som dog 1743. Ola gifter om sig med Ingeborg Mikkelsdotter från Tureby.

1791 övertar deras son Pehr Olsson m h Bengta Nilsdotter från Fågelsång.

Pehr Olsson hade år 1812 friköpt gården från Hishultssäterierna. Köpeskillingen var 1111 riksdaler, 5 shilling samt  4 rundstycken Banco.

Pehr Olsson avlider 1831. Hustrun tar undantag och gården övertas av sonen Sven Persson.

I slutet av 1830-talet delas gården mellan bröderna Sven och Olof Persson. Sven Persson gifter sig med Pernilla Nilsdotter år 1833.

Sven Persson behåller huvuddelen eller ¼ mantal och Olof erhåller 1/12 mantal. Olof avlider 1840 i nervfeber.

Vid arvsskiftet 1842 efter avlidne Olof Persson erhöll omyndiga barnen Nils och Pernilla faderns del i gården Horsabeck. Vid offentlig auktion den 20 april 1846 ropas, Horsabeck 1/12 mantal, in av Sven Persson för en summa av 383 Riksdaler skilling Banco.

Barnens förmyndare godkände köparen och av honom angivet bud och därmed var gården Horsabeck åter en gård.

Sven Persson gifte sig 1833 med Pernilla Nilsdotter (f: 1809 ) dom fick 12 barn. Barnadödligheten var stor och 7 barn avlider. 10-åring drunknar, 6-åring död i skäver, 19 dagar gammal, kvävd av moder, ett-åring dog i skäver, en dödfödd, förkylning, 3 månader gammal, en dog av ”slaget”.

Två flickor och tre pojkar fick dom behålla.

Per f 1834, Gustav f 1842, Nils f 1844 – alla sönerna stannade kvar i Horsabeck

Johanna f 1838 d 1916, Beata f 1855 d 1937,

 

År 1869 är det åter dags för delning av gården.

Nu delar Sven Persson sålunda,

1/8 mantal till sonen Nils Svensson m h Johanna Persdotter

1/12 mantal till sonen Per Svensson m h Johanna Johannesdotter

1/9 mantal till sonen Gustav Svensson m h Neta Hansdotter

1/72 mantal behåller Sven Persson för egen räkning.

Sven Persson äger dessutom 1/56 mantal i Krogshult.

 

Laga skifte genomfördes 1875

År 1875 den 23 augusti vid Hööks härads ägodelningsrättssammaträde i Stubbhult

blev detta laga skifte av ägodelningsrätten till framtida efterrättelse fastställt.

Se karta över alla ägorna till utsocknes frälsehemmanet Horsabeck No 1.

 

Prosten Osbäck, Våxtorps-Hasslöv pastorat, besöker Horsabeck och Oluf (Ola) Persson omkring år 1750 och finner

 ”ett litet ämne till en gård”.

Osbeck skriver: Våra skogar bestå av bok, ett träd som trivdes i synnerhet på Hallandsås, i Knäred, Hishult, Ysby, Veinge och Breareds och Enslövs socknar, på höjder i stenig mark. På ljungmarkerna har fordom varit furuskog överallt, som tallstubbar och rötter, ja även träd i jorden ännu bevisa, vilka uppgrävas till ved på många ställen i Våxtorps socken. Ola i Horsabeck, som dog 1793, har i Våxtorps socken uppgrävt 4 stockar om fem alnar långa och fått 5 plankor av varje stock.

 

Ortsnamnshistoria:

1574               Horsebeck

1660              Horssebeck                           

1691               Hårsabäck

1718               Hårssabeck

1756              Horsabäcksgård

1777              Hårsabecksgård

1825              Hårsabäcksgård

1876              Horsabeck

1989              Horsabecksgård