Sven-Inge, Uffe och Lennart

i startgroparna för att börja bygga banan.